Revize elektroinstalace

Servis4.cz nabízí firmám a domácnostem :

Revize

Revize elektroinstalace

Je důležité mít v pořádku elektrickou instalaci. Chráníte se tak proti riziku vzniku úrazu el.proudem, požáru i proti riziku snížení pojistného plnění v případě pojistné události. A pokud podnikáte, je to Vaše zákonná povinnost udržovat pracovní prostředí bezpečné, neplnění může mít za následek nepříjemnosti s úřady i tučnou pokutu.

Provádíme:

  • revize výchozí (po instalaci)
  • revize pravidelné
  • revize mimořádné (např po úderu blesku nebo nehodě)
  • revize částečné ( např el.přípojky nebo nové části el.instalace )

Revize elektroinstalace se skládá z:

  1. kontroly dokumentace a podkladů, která ověří že elektroinstalace je navržena správně a odpovídá platným normám
  2. prohlídky elektroinstalace , která ověří, že skutečné provedení odpovídá dokumentaci, odhalí zjevné závady na elektroinstalaci
  3. měření a zkoušení, které ověří, že provozované el.zařízení je bezpečné a není zdrojem rizika požáru a běžným užíváním nehrozí úraz el.proudem
  4. vypracováním zprávy o průběhu revize, tzv. revizní zpráva

Pokud sháníte revizi tzv. od stolu, ani nevolejte, odvádíme pouze poctivou práci za odpovídající cenu.