Revize strojů a nářadí

revize strojů a ručního nářadí

Pokud podnikáte, právní úprava ČR vyžaduje pravidelné kontroly a prohlídky strojů a ručního nářadí.

Nařízení vlády č. 78/2001 Sb jasně definuje, jakým způsobem je zaměstnavatel povinen dbát bezpečí bezpečí zaměstnanců při práci pomocí pravidelných prohlídek a kontrol. Norma ČSN 33 1600 určuje intervaly kontrol a revizí el.spotřebičů. Zákon 309/2006 sb. upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajistíme organizaci pravidelných prohlídek a revizí strojů a ručního nářadí, pomůžeme vytvořit místní bezpečnostní předpis přímo na míru Vašemu podnikání. Vystavíme potřebné doklady osvědčující plnění těchto zákonných povinností.

Revize ručního nářadí a strojů se skládá z:

  • prohlídky zařízení, která odhalí zjevné vady na krytech a izolaci
  • měření a zkoušení, které odhalí skryté závady na izolaci a přerušené vodiče
  • funkční zkoušky, která potvrdí, zda zkoušené zařízení správně funguje
  • vypracování dokladu potvrzující provedení revize, tzv.revizní zpráva