SLUŽBY

Servis4.cz nabízí firmám a domácnostem :

Revize

Revize elektroinstalace

Je důležité mít v pořádku elektrickou instalaci. Chráníte se tak proti riziku vzniku úrazu el.proudem, požáru i proti riziku snížení pojistného plnění v případě pojistné události. A pokud podnikáte, je to Vaše zákonná povinnost udržovat pracovní prostředí bezpečné, neplnění může mít za následek nepříjemnosti s úřady i tučnou pokutu.

Provádíme:

 • revize výchozí (po instalaci)
 • revize pravidelné
 • revize mimořádné (např po úderu blesku nebo nehodě)
 • revize částečné ( např el.přípojky nebo nové části el.instalace )

Revize elektroinstalace se skládá z:

 1. kontroly dokumentace a podkladů, která ověří že elektroinstalace je navržena správně a odpovídá platným normám
 2. prohlídky elektroinstalace , která ověří, že skutečné provedení odpovídá dokumentaci, odhalí zjevné závady na elektroinstalaci
 3. měření a zkoušení, které ověří, že provozované el.zařízení je bezpečné a není zdrojem rizika požáru a běžným užíváním nehrozí úraz el.proudem
 4. vypracováním zprávy o průběhu revize, tzv. revizní zpráva

Pokud sháníte revizi tzv. od stolu, ani nevolejte, odvádíme pouze poctivou práci za odpovídající cenu.

revize strojů a ručního nářadí

Pokud podnikáte, právní úprava ČR vyžaduje pravidelné kontroly a prohlídky strojů a ručního nářadí.

Nařízení vlády č. 78/2001 Sb jasně definuje, jakým způsobem je zaměstnavatel povinen dbát bezpečí bezpečí zaměstnanců při práci pomocí pravidelných prohlídek a kontrol. Norma ČSN 33 1600 určuje intervaly kontrol a revizí el.spotřebičů. Zákon 309/2006 sb. upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajistíme organizaci pravidelných prohlídek a revizí strojů a ručního nářadí, pomůžeme vytvořit místní bezpečnostní předpis přímo na míru Vašemu podnikání. Vystavíme potřebné doklady osvědčující plnění těchto zákonných povinností.

Revize ručního nářadí a strojů se skládá z:

 • prohlídky zařízení, která odhalí zjevné vady na krytech a izolaci
 • měření a zkoušení, které odhalí skryté závady na izolaci a přerušené vodiče
 • funkční zkoušky, která potvrdí, zda zkoušené zařízení správně funguje
 • vypracování dokladu potvrzující provedení zkoušky, tzv.revizní zpráva

Elektroinstalace

Zajišťujeme montáže, opravy a rekonstrukce elektroinstalace a hromosvodů. Podle Vašich přání a projektů zhotovíme kvalitní elektroinstalaci, která vyhoví současným zákonů i normám. Montážní práce provádějí řádně vyškolení pracovníci pod dohledem certifikovaných vedoucích pracovníků. Po instalaci nebo opravě naši práci vždy zkontrolujeme a revidujeme pomocí moderní měřící techniky. Dodaná elektroinstalace tak vždy vyhoví platným normám a vyhláškám.

Pokud chytáte menší úpravy či malou rekonstrukci, připravíme pro Vás projektovou dokumentaci. U náročnějších a rozsáhlejších projektů od Vás očekáváme profesionální podklady, které jsou vždy základem kvalitní elektroinstalace.

IT služby

Pro naše partnery i domácnosti provádíme instalaci a správu výpočetního vybavení. Pro rodinné domy a byty a pro Vaše podnikání zajistíme výběr a instalaci IT zařízení, bezdrátových sítí, multimediálních, kamerových a zálohovacích systémů.

Smluvní služby a servis

Pro naše partnery zajišťujeme smluvní servis , který poskytujeme podporu až 7 dní v týdnu s jistotou fyzického servisního zásahu ve stanovené době. Není vetší beznaděj, než když před uzávěrkou přestanou fungovat počítače, servery, tiskárna nebo důležitý stroj. Za pomoci nástrojů vzdálené správy zajistíme technickou podporu Vašeho podnikání téměř on-line, ve smluvené lhůtě dorazíme opravit Vaše strojní vybavení . Napište nám, co potřebujete a navrhneme servisní podporu ušitou na míru Vašim potřebám.